A91

กุญแจคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ปลาย เล่ม 2

฿25.00

ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือการเรียนคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ หรือใช้เพื่อการตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล
จำนวน : 56 หน้า
ขนาด : 130 x 185 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9789743949029
BarCode : 9789743949029

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3