A98

กุญแจคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1

฿40.00

ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน หรือใช้เพื่อการตรวจคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อนักเรียนจะได้ประเมินขีดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล
จำนวน : 112 หน้า
ขนาด : 130 x 185 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9789743949098
BarCode : 9789743949098

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3