A93

กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1

฿38.00

ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน หรือใช้เพื่อการตรวจคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อนักเรียนจะได้ประเมินขีดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล
จำนวน : 104 หน้า
ขนาด : 130 x 185 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9789743949043
BarCode : 9789743949043

SKU: A93 Categories: ,
Product ID: 2234

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3