Print

ข้อสอบและเฉลยเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ

฿225.00

ประกอบด้วย…
– ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัครและสอบคัดเลือกได้ ปีการศึกษา 2555 และ 2556
– ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และ ร.ร. มหิดลวิทยา-นุสรณ์
– ข้อสอบวิชา… วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
– เฉลยพร้อมวิธีทำ เหตุผล และคำอธิบายอย่างละเอียด
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล และ NEW TEACHER GROUP
จำนวน : 792 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 25 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9786162581397
BarCode : 9786162581397
สารบัญ :
– สถิติจำนวนผู้สมัครสอบและผู้สอบคัดเลือกได้ ร.ร. เตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2555 และ 2556
– ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ร.ร. เตรียมอุดมฯ พ.ศ. 2556
– ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ร.ร. มหิดลฯ พ.ศ. 2557
– ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2534
– ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2535
– ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2536
– ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2537
– ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2538
– ข้อสอบและเฉลยแข่งขันมาตรฐานความรู้ ร.ร. เตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2539-2540
– แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
– แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
– แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 3
– แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 4
– แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 5
– เฉลยละเอียดข้อสอบแข่งขันมาตรฐานความรู้ ร.ร. เตรียมอุดมฯ ปีการศึกษา 2539-2540

SKU: D29 Categories: ,
Product ID: 2651

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3