746

คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม เรื่องลำดับ, อนุกรม

฿85.00

แบบประกอบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือเกิดข้อผิดพลาด นักเรียนสามารถเสริมความเข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยดูจากการเฉลย การทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วนักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้
ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล
จำนวน : 156 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743945318
BarCode : 9789743945311

SKU: 746 Categories: ,
Product ID: 2029

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3