919

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 1

฿120.00

สรุปเข้มเนื้อหาสั้นๆ รัดกุมและชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายมากมาย แบบทดสอบความรู้ในเนื้อหาต่างๆ จากระดับพื้นฐานถึงยากซับซ้อน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง ประกอบด้วย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม, อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้, เวกเตอร์ในสามมิติ
ผู้เขียน : สุเทพ พัฒนะวาณิช
จำนวน : 300 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9789743947315
BarCode : 9789743947315

SKU: 919 Categories: ,
Product ID: 2119

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3