Cover

คลังข้อสอบ O-NET ป.6

฿240.00

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 8 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, สุชาดา เลี้ยงชูศักดิ์
และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 580 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 27 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162581731
BarCode : 9786162581731
สารบัญ :
– ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
– ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
– ข้อสอบวิชาศิลปะ

SKU: D63 Categories: ,
Product ID: 2706

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3