D98

คลังข้อสอบ O-NET ม.3

฿225.00

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 5 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ
ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, วิภาวี พัฒนะวาณิช และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 516 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 28 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162582080
BarCode : 9786162582080
สารบัญ :
– ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

SKU: D98 Categories: ,
Product ID: 2919

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3