e02

คลังข้อสอบ O-NET ม.3

฿230.00

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 5 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ
ผู้เขียน: ประชา ศิวเวทกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, สุชาดา เลี้ยงชูศักดิ์ และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน: 500 หน้า
ขนาด: 260 x 185 x 22 มม.
กระดาษ: ปอนด์
ISBN: 9786162582295
BarCode: 9786162582295
สารบัญ:
– ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

SKU: E20 Categories: ,
Product ID: 3030

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3