NE45

คลังข้อสอบ O-NET ม.3

฿245.00

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 4 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ

ผู้เขียน :

ประชา ศิวเวทกุล                  รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์             สุธิดา มันยานนท์

ภัทรียา ฉายชูวงษ์                 และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 528 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 25 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162582547
BarCode : 9786162582547
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย

  • ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
SKU: NE45 Categories: ,
Product ID: 3148

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3