Print

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

฿110.00

ประกอบด้วย… เนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด มีแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย มีข้อสอบจาก PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุนและสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
จำนวน : 240 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 9 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9786162581304
BarCode : 9786162581304
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– บทที่ 2 การแจกแจงปกติ
– บทที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

SKU: D20 Categories: ,
Product ID: 2641

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3