C15

คู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 รายวิชาพื้นฐาน

฿75.00

ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างการคำนวณ แบบฝึกหัดเสริมทักษะและประสบการณ์
แนวข้อสอบจากง่ายไปยาก พร้อมเฉลยคำตอบและวิเคราะห์ข้อยาก เหมาะสำหรับอ่านเรียนรู้และทำ
ความเข้าใจด้วยตัวเองได้
ผู้เขียน : จารึก สุวรรณรัตน์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 8 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 978-616-258-026-0
BarCode : 978-616-258-026-0
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
เฉลยแบบฝึกหัดประจำบทและแบบฝึกหัดทบทวน
– บทที่ 1 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
– บทที่ 2 แรงและสนามของแรง
– บทที่ 3 คลื่น
– บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3