943

คู่มือเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. 2550 อื่นๆ

฿75.00

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ข้อมูลจำเป็นสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2550 อาทิเช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ในการหาเสียง เขตเลือกตั้งใหม่ ข้อมูลพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ฯลฯ
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการเดอะบุคส์
จำนวน : 156 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9789743947551
BarCode : 9789743947551

SKU: 943 Categories: ,
Product ID: 2131

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3