777

คู่มือและกิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 เล่ม 5

฿105.00

ใช้สำหรับประกอบการเรียน สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้น ป.4-6 เล่มละ 1 ชั้นปี ให้รู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีแบบทดสอบท้ายเล่มพร้อมเฉลยให้ด้วย
ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล
จำนวน : 200 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9743945695
BarCode : 9789743945694

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3