991

คู่มือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2

฿65.00

ผู้เขียนได้สรุปเนื้อเรื่องแต่ละเรื่อง พร้อมเสริมทักษะและทดสอบความรู้ในแต่ละบทเรียน มีแนวข้อสอบไว้ให้นักเรียนใช้ทดสอบก่อนสอบจริงโดยมีเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง
ผู้เขียน : พัชร มาศมุสิก
จำนวน : 144 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9789743948039
BarCode : 9789743948039

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3