760

คู่มือ สาระพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.2

฿55.00

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย คือ ชีวิตพืชและสัตว์, ปลูกต้นไม้-เลี้ยงสัตว์, ชีวิตของเรา, ของเล่น-ของใช้, สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า แต่ละหน่วยประกอบด้วย สรุปเนื้อหา มีกิจกรรมแทรกในแต่ละหน่วย ท้ายเล่มมีแบบทดสอบและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแยกเล่ม
ผู้เขียน : วาริท เมฆแก้ว
จำนวน : 132 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743945474
BarCode : 9789743945472

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3