762

คู่มือ สาระพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5

฿65.00

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย คือ การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, วัสดุและสมบัติของวัสดุ, แรงและความดัน, เสียงกับการได้ยิน, น้ำ ฟ้า และดวงดาว แต่ละหน่วย ประกอบด้วย สรุปเนื้อหา มีกิจกรรมแทรกในแต่ละหน่วย ท้ายเล่มมีแบบทดสอบและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแยกเล่ม
ผู้เขียน : วาริท เมฆแก้ว
จำนวน : 152 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743945504
BarCode : 9789743945502

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3