B46

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1

฿40.00

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือศึกษาคำอ่าน และความหมายของคำในบทเรียน วิธีการใช้คำที่มีประโยคหรือข้อความ ตัวอย่างของแต่ละคำ ในท้ายบทแต่ละบทจะมีแบบฝึกเล็กน้อย หรือแนะนำการอ่านและเขียนคำ/บทร้อยกรองที่เกี่ยวข้องกับคำในบทนั้นๆ พร้อมด้วยเฉลยภายในเล่ม
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 88 หน้า
ขนาด : 150 x 210 x 4.5 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-974-394-956-2
BarCode : 978-974-394-956-2
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
ภาษาพาที
1. ใบบัว ใบโบก
2. ภูผา
3. เพื่อนกัน
4. ตามหา
5. ไปโรงเรียน
6. โรงเรียนลูกช้าง
7. เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
8. พูดเพราะ
9. เกือบไป
10. เพื่อนรู้ใจ
11. ช้างน้อยน่ารัก
12. วันสงกรานต์
วรรณคดีลำนำ
1. เจ้าเนื้ออ่อน เอย
2. มา เล่น กัน ไหม
3. ขอ เธอ ของ ฉัน
4. ฝน ตก แดด ออก
5. เรา รัก เมืองไทย
6. ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
7. แมว เหมียว
8. กระต่าย กับ เต่า
แบบทดสอบและเฉลย

SKU: B46 Categories: ,
Product ID: 2325

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3