C21

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้น ป.2

฿50.00

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือศึกษาคำอ่าน และความหมายของคำในบทเรียน วิธีการใช้คำที่
มีประโยคหรือข้อความ ตัวอย่างของแต่ละคำ ในท้ายบทแต่ละบทจะมีแบบฝึกเล็กน้อย หรือแนะนำ
การอ่านและเขียนคำ/บทร้อยกรองที่เกี่ยวข้องกับคำในบทนั้นๆ พร้อมด้วยเฉลยภายในเล่ม
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์
จำนวน : 112 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 4 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-616-258-032-1
BarCode : 978-616-258-032-1
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– ภาษาพาที
– วรรณคดีลำนำ
– แบบทดสอบและเฉลย

SKU: C21 Categories: ,
Product ID: 2458

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3