C24

พัฒนาความพร้อม เตรียมสอบเข้า ป.1

฿60.00

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหารายละเอียดออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ คำแนะนำช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูก บอกหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา คำแนะนำในการใช้แบบฝึกความพร้อม มีแบบฝึกความพร้อมจำนวน 8 ชุด 310 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ
ผู้เขียน : รัชนี นพรัตน์เขต
จำนวน : 80 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 4 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 978-616-258-035-2
BarCode : 978-616-258-035-2
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– บิดามารดาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกได้อย่างไร
– หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
– คำแนะนำในการใช้แบบฝึกหัดความพร้อม
– แบบฝึกความพร้อมทางการเรียน (เข้มข้น) จำนวน 8 ชุด 310 ข้อ
– เฉลยแบบฝึกความพร้อมทุกข้อ

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3