B16

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.6 (วิชาภาษาอังกฤษ)

฿90.00

เป็นเฉลยข้อสอบจริงสำหรับนักเรียน O-NET ม.6 เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 04 ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2549 – 2553) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด
ผู้เขียน : เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์
จำนวน : 148 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9789743949265
BarCode : 9789743949265

SKU: B16 Categories: ,
Product ID: 2273

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3