B24

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.6 (วิชาสังคมศึกษา)

฿85.00

เป็นเฉลยข้อสอบจริง O-NET ม.6 (วิชาสังคมศึกษา) เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 02 ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2549 – 2553) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด
ผู้เขียน : วงศกร ภู่ทอง
จำนวน : 140 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9789743949340
BarCode : 9789743949340

SKU: B24 Categories: ,
Product ID: 2286

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3