D01

สรุปหลักวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.2-ม.3 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

฿130.00

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ สูตรการคำนวณ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ; ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ; สารและสมบัติของสาร ; แรงและการเคลื่อนที่ ; พลังงาน ; กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ; ดาราศาสตร์และอวกาศ ; ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เขียน : ก่องแก้ว พันธกานต์, วิภาวี พัฒนะวาณิช
จำนวน : 384 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 14 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162581113
BarCode : 9786162581113
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– สารและสมบัติของสาร
– แรงและการเคลื่อนที่
– พลังงาน
– กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
– ดาราศาสตร์และอวกาศ
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SKU: D01 Categories: ,
Product ID: 2600

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3