720

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2

฿80.00

ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการตรงตามสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด มีแบบทบทวน แบบทดสอบในแต่ละสาระ และแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 3 พร้อมเฉลย (แยกเล่ม ) เหมาะสำหรับ ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดีเยี่ยม
ผู้เขียน : นิชา แก้วพานิช
จำนวน : 200 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743944974
BarCode : 9789743944970

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3