NE42

เฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3

฿275.00

ประกอบด้วย… แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข้อสอบแข่งขันจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ แบบปรนัย จำนวนรวม 1,150 ข้อ

ผู้เขียน :

วิภาวี พัฒนะวาณิช

และ NEW TEACHER GROUP
จำนวน : 712 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 28 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162582516
BarCode : 9786162582516
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย

  • แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 1-15 รวม 1,150 ข้อ  พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3