297

เตรียมความพร้อมอนุบาล ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1

฿55.00

ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และการคิดวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมทางด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และความรอบรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวนักเรียน
ผู้เขียน : สายใจ สิริรัตน์
จำนวน : 80 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9747210738
BarCode : 9789747210736
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์
– ความพร้อมทางด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
– ความพร้อมทางด้านการคิดวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์

SKU: 297 Categories: ,
Product ID: 1679

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เตรียมความพร้อมอนุบาล ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1”

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3