679

เตรียมความพร้อมอนุบาล ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2

฿60.00

ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ ความพร้อมทางด้านลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ การใช้ภาษา และเชาวน์ปัญญา โดยมุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมที่สำคัญทางด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัวนักเรียน
ผู้เขียน : สายใจ สิริรัตน์
จำนวน : 84 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9743944486
BarCode : 9789743944482
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– ความพร้อมทางด้านลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
– ความพร้อมทางด้านการใช้ภาษา
– ความพร้อมทางด้านเชาว์ปัญญา

SKU: 679 Categories: ,
Product ID: 2018

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3