592

เสริมสาระพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1

฿55.00

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การคิดวิเคราะห์ ช่วยให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านความคิด เป็นคนมีเหตุมีผลและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ผู้เขียน : รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์
จำนวน : 144 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9743943366
BarCode : 9789743943362

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เสริมสาระพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1”

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3