A05

แบบทดสอบ ความพร้อมวัดเชาวน์ปัญญาเข้า ป.1

฿70.00

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทดสอบเป็นแบบทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล 3 เพื่อช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นประถมปีที่ 1
ผู้เขียน : สุวิภา เรืองอุไร
จำนวน : 88 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9789743948169
BarCode : 9789743948169
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
– ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
– ความพร้อมด้านการคิดเชิงเหตุผลและนามธรรม
– ความพร้อมด้านภาษา
– ความพร้อมด้านสติปัญญา
– ความพร้อมด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
– ความพร้อมด้านมิติสัมพันธ์
– ความพร้อมด้านการสังเกตและการเชื่อมโยง
– เฉลย

SKU: A05 Categories: ,
Product ID: 2171

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3