ne26

แบบฝึก คัดอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1

฿30.00

เป็นแบบฝึกการบังคับกล้ามเนื้อในการคัดเขียนตัวอักษรให้เรียบร้อยสวยงาม เพื่อเตรียม
ความพร้อม พัฒนาทักษะและประสบการณ์ ปูพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง

วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวน: 40 หน้า
ขนาด: 180 x 260 x 3 มม.
กระดาษ: ปอนด์
ISBN 9786162582356
รหัสสินค้า 9786162582356

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3