795

แบบฝึก คัดอังกฤษ (Hand Writing) เล่ม 4

฿33.00

ผู้เขียนจัดทำแบบฝึกคัดอังกฤษชุดนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาลายมือ ประกอบด้วยการคัดอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และอักษรเขียนใหญ่ เขียนเล็ก จากเนื้อหาคำศัพท์ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 โดยมุ่งหวังให้เกิดการฝึกคัดลายมือด้วยวิธีและกระบวนการที่ถูกต้อง
ผู้เขียน : ศิริรัตน์ กมลวานนท์
จำนวน : 44 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9743945903
BarCode : 9789743945908

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3