9786162582349_ne25

แผ่นคู่มือ 4 สี 8 หน้า Adjective & Adverb

฿35.00

รวบรวมหลักการใช้ adjective และ adverb การเติมคำต่อท้าย (Suffix) การเปรียบเทียบ (Comparison) ครอบคลุมทั้งภาพรวม รูปแบบโครงสร้างการใช้งาน ตัวอย่างคำและประโยค สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพ ตารางสรุป และตารางเปรียบเทียบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและท่องจำ
ได้ง่าย

เหมาะสำหรับ… ผู้เรียน grammar ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลายเป็นต้นไป ใช้เป็นคู่มือสำหรับทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญในชั้นเรียน ใช้อ่านทำความเข้าใจและทบทวนในเวลากระชั้นชิดก่อนสอบ

 

ผู้เขียน : New Teacher group
จำนวน : 8 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 2 มม.
กระดาษ : การ์ดอาร์ต
ISBN : 9786162582349
BarCode : 9786162582349

สารบัญ :

– ประเภทของ Adjective
– ประเภทของ Adverb
– คำที่เป็นได้ทั้ง Adjective และ Adverb
– ความเหมือน ความแตกต่าง Adjective-Adverb
– ค้นหา Adjective-Adverb โดยสังเกตคำต่อท้าย (Suffix)
– การสร้าง Adverb จาก Adjective โดยการเติม –ly
– Adjective : การเปรียบเทียบขันธรรมดา-ขันกว่า-ขันสูงสุด
– Adverb : การเปรียบเทียบขันธรรมดา-ขันกว่า-ขันสูงสุด

SKU: NE25 Categories: ,
Product ID: 3104

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3