Print

แผ่นรวมสูตรเรขาคณิต ม.ต้น

฿35.00

เป็นแผ่นรวมสูตรในสาระการเรียนรู้เรขาคณิต ม.ต้น (ม.1–ม.2–ม.3) ไว้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการศึกษา อ่านทบทวน ก่อนเข้าสอบในทุกสนาม
ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช
จำนวน : 8 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 3 มม.
กระดาษ : อาร์ต 4สี
ISBN : 978-974-394-964-7
BarCode : 978-974-394-964-7
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต
พื้นที่ผิวและปริมาตร
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง
สมบัติของเส้นขนาน
สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ความคล้าย

SKU: B54 Categories: ,
Product ID: 2339

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3