Print

แผ่นรวมสูตร เคมี ม.ปลาย (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) แผ่น 1

฿35.00

เป็นแผ่นพับ 4 สี 8 หน้า ที่รวบรวมสูตรต่างๆ ที่ใช้คำนวณในวิชาเคมี ม.ปลาย มีสูตรพร้อมด้วยคำอธิบาย แผนภาพ หรือตารางสรุป ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณ ที่ช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจและนำสูตรไปใช้ในการคำนวณได้อย่างถูกต้อง
ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล
จำนวน : 8 หน้า
ขนาด : 185 x 260 มม.
กระดาษ : การ์ดอาร์ต
ISBN : 9789743948794
BarCode : 9789743948794
เนื้อหาที่มี
ประกอบด้วยสูตรเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล มวลโมลาร์ การหาสัดส่วนธาตุในสูตรเคมี การดุลสมการเคมี การหาปริมาณสารในสมการเคมี สูตรการหาความเข้มข้นของโมลาร์ โมแลล เศษส่วนโมล ร้อยละโดยโมลของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย สูตรการคำนวณเกี่ยวกับแก๊ส พร้อมด้วย สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการคำนวณ เช่น ค่าหน่วยต่างๆ ที่ควรทราบ การเขียนตัวเลขให้สั้น

SKU: A69 Categories: ,
Product ID: 2210

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3