9786162582585_NE49

English Tests for Practice ม.ต้น

฿175.00

ประกอบด้วย…

  • สรุปเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ที่สำคัญๆ
  • แบบทดสอบ (Tests) จำนวน 16 ฉบับ ฉบับละ 50 ข้อ
  • เฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด
  • คำศัพท์ที่ควรทราบในระดับชั้น ม.ต้น
  • คำศัพท์ที่ปรากฏมากกว่า 1 ครั้ง จากข้อสอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย
  • ครู/ผู้ปกครอง ใช้ติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน/บุตรหลานของตน

ผู้เขียน :

เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์

ร.ท.หญิง ดุสิตา ขันธพงษ์
จำนวน : 284 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 11 มม.
กระดาษ : ปรู๊ฟ
ISBN : 9786162582585
BarCode : 9786162582585

สารบัญ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
  • สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • Tests 1-16 พร้อมเฉลย

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3