Print

GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่ม 1 ฉบับพื้นฐาน

฿175.00

GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนการสาธิตให้ดู ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รวบรวมตัวอย่างผลงานศิลปะที่สร้างด้วยโปรแกรม GSP ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างไว้ด้วย
ผู้เขียน : เสรี สุขโยธิน
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 9 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162580758
BarCode : 9786162580758
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานและการใช้โปรแกรม GSP
2. การสร้างรูปเรขาคณิตต่างๆ
3. เทคนิคการสร้างรูปศิลปะจากง่ายไปยากสลับซับซ้อน
4. มีตัวอย่างข้อสอบจำนวนมาก พร้อมแสดงวิธีสร้าง

SKU: C64 Categories: ,
Product ID: 2545

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3