Print

GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่ม 2 การสร้างสรรค์ผลงาน

฿175.00

GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนการสาธิตให้ดู ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รวบรวมตัวอย่างผลงานศิลปะที่สร้างด้วยโปรแกรม GSP ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างไว้ด้วย
ผู้เขียน : เสรี สุขโยธิน
จำนวน : 152 หน้า
ขนาด : 260 x 185 x 9 มม.
กระดาษ : ปอนด์
ISBN : 9786162581281
BarCode : 9786162581281
เนื้อหาที่มี ประกอบด้วย
1. การใช้โปรแกรม GSP และประโยชน์ของโปรแกรม GSP
2. การสร้างรูปเรขาคณิตต่างๆ
3. เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
4. มีตัวอย่างข้อสอบจำนวนมาก พร้อมแสดงวิธีสร้างอย่างละเอียด

SKU: D18 Categories: ,
Product ID: 2637

” การเรียนแม้เหนื่อยยาก ยอมลำบากอย่าท้อถอย
สุดทางที่รอคอย คืออนาคตอันงดงาม.. “

logo3